Driving range

Träna regelbundet

Att göra träning till en vana är avgörande för att uppnå goda resultat. Att regelbundet ägna en kvart om dagen åt träning är ett bättre än att träna intensivt under två timmar var fjortonde dag. Hellre lite och ofta än mycket och sällan.

Driving range övningsområde

DRIVINGRANGEN ÄR ÖPPEN ALLA DAGAR 
med undantag för onsdagar mellan 09.00-12.00 p.g.a. tömning och klippning

NU MED KORTBETALNING!

Prislista

 • Mynt 10 kr
 • Kreditkort (Visa, MasterCard) 26 kr
 • Pollett (säljes i receptionen) 20 kr
 • 12 polletter 150 kr
 • Rangekort 20 uttag 320 kr
 • Rangekort 30 uttag 450 kr
 • Rangekort 50 uttag 700 kr
 • Rangekort 99 uttag 1 300 kr
 • Årskort 3000 kr/1 pers (personligt)
 • Mynt = 18 bollar
 • Pollett, kreditkort = 28 bollar
 • Uttag rangekort = 28 bollar

Köp av Rangekort = 100 kr (engångskostnad)