Träna Golf på Tegelberga GK - Driving range & Övningsområde

Driving range & övningsområde

DRIVINGRANGEN ÄR ÖPPEN ALLA DAGAR 
med undantag för onsdagar från 16.00 – torsdag 09.00 p.g.a. tömning & klippning

NU MED KORTBETALNING!

Prislista

 • Mynt 10 kr
 • Kreditkort (Visa, MasterCard) 26 kr
 • Pollett (säljes i receptionen) 15 kr
 • 12 polletter 150 kr
 • Rangekort 20 uttag 270 kr
 • Rangekort 30 uttag 390 kr
 • Rangekort 50 uttag 625 kr
 • Rangekort 99 uttag 1 125 kr
 • Årskort 3000 kr/1 pers (personligt)
 • Mynt = 18 bollar
 • Pollett, kreditkort = 28 bollar
 • Uttag rangekort = 28 bollar

Köp av Rangekort = 50 kr (engångskostnad)